Làm điều đúng vào thời điểm đúng

Giáo dục dựa trên sự phát triển của trẻ.
Làm sao biết điều gì là đúng? Và làm sao biết thời điểm nào là đúng? Để giải quyết được các nghi vấn đó, giáo dục Waldorf – Steiner đem đến một hệ thống nền tảng triết lý về sự phát triển của trẻ qua các độ tuổi. Những giáo viên, cha mẹ, những người làm việc với trẻ cần phải nắm bắt các kiến thức này để làm xương sống cho quá trình giáo dục của mình.
Dù mỗi con người là một cá thể riêng biệt, tuy nhiên, xét trên khía cạnh hệ thống có những quy luật trong sự phát triển về thể chất, tâm sinh lý của con người theo từng giai đoạn cụ thể. Xã hội thông thường cũng nhìn nhận con người trưởng thành vào những năm 21 tuổi, thì trong giáo dục Steiner cho thấy rõ về sự phát triển của tư duy, nhận thức. Trước 21 tuổi là giai đoạn mà những gì có thể tác động được đến 1 con người thông qua cái gọi là giáo dục. Tuy nhiên, sau 21 tuổi thì sự giáo dục là sự Tự giáo dục. Từ 0-21 tuổi, giáo dục con người chia làm 3 giai đoạn:
0-7 là sự phát triển của cơ thể vật lý.
7-14 là sự phát triển của tình cảm, cảm xúc.
14-21 là sự nở rộ của tư duy và suy nghĩ.
Bằng cách nắm bắt sự phát triển của trẻ một cách rõ ràng, chúng ta có các chỉ dẫn để có thể làm việc với trẻ một cách phù hợp. Tư duy là năng lực quan trọng bậc nhất của con người, thông qua tư duy con người có thể mở mang mình đến những mức độ cao nhất.
Bình luận
Mục tiêu

Nhìn nhận con người toàn diện

Ý chí – Tình cảm – Suy nghĩ

Làm điều đúng vào thời điểm đúng

Tự do trong dạy và học

Giữ gìn bản sắc, văn hoá dân tộc

Đồng hành cùng phụ huynh

DMCA.com Protection Status