Giáo viên là tấm gương sáng

Một phần vô cùng quan trọng trong giáo dục Steiner chính là phẩm chất, lối sống của giáo viên. Có lẽ đây là điểm “khó” nhất trong giáo dục Steiner. Theo Steiner, người lớn chúng ta trong suốt trước trẻ. Một giáo viên không thể mỉm cười trong khi trong lòng đang bốc hỏa, vì khi ấy trẻ sẽ “cảm” được ngọn lửa trong lòng. Trẻ không chỉ bắt chước cử chỉ, lời nói của giáo viên, mà còn “quan sát” thấy cả suy nghĩ, tâm hồn của người chăm sóc và sao chép y nguyên. Vì vậy, chỉ cần giáo viên luôn an yên, từ tốn, tĩnh từ tâm, những đứa trẻ sẽ luôn yên ổn, hòa nhã và ít bị kích động.
Bình luận
Mục tiêu

Nhìn nhận con người toàn diện

Ý chí – Tình cảm – Suy nghĩ

Làm điều đúng vào thời điểm đúng

Tự do trong dạy và học

Giữ gìn bản sắc, văn hoá dân tộc

Đồng hành cùng phụ huynh

DMCA.com Protection Status